Paweł Zakrzewski - Adobe Certified Instructor

Jak uzyskać tytuł Adobe Certified Expert?

Adobe Certified Expert - porady eksperta dotyczące egzaminu ACE
ace-slide

ADOBE CERTIFIED EXPERT (ACE)

PAWEŁ ZAKRZEWSKI

Droga do uzyskania prestiżowego tytułu eksperta oprogramowania firmy Adobe jest całkiem prosta. Chcąc zostać ekspertem konkretnego programu Adobe musimy zdać odpowiedni egzamin certyfikacyjny i … tyle.

W tej sytuacji, jeśli pragniemy sprawdzić się i uzyskać tytuł Adobe Certified Expert dotyczący programu Adobe Photoshop musimy zdać egzamin dotyczący tej właśnie aplikacji.

instructorWhite

Jak wygląda taki egzamin?

Sam egzamin jest dość trudny. Jest to bowiem test wyboru a nie praca praktyczna. Liczy się zatem wiedza teoretyczna i dobra znajomość narzędzi oraz funkcji programu. Co gorsze, sam egzamin zdajemy w jednym z popularnych języków zachodnich – np. angielskim.

Niestety póki co nie są dostępne egzaminy ACE w języku polskim. Wiele pytań dotyczy tematów, które nie są często wykorzystywane w codziennej pracy i te potrafią sprawić nam sporo problemów. Podczas egzaminu sprawdzana jest bowiem ekspercka wiedza na temat programu a nie jego praktyczne wykorzystanie.

Test trwa dość długo i w większości przypadków pozostaje nam nieco czasu by dokładnie sprawdzić udzielone odpowiedzi. W najnowszej wersji dotyczącej programu Adobe Photoshop mamy 51 pytań a do zaliczenia egzaminu i uzyskania tytuł ACE wystarczy nam 66% poprawnych odpowiedzi.

Nasz test odbywa się w zamkniętej sali egzaminacyjnej online. Nie mamy prawa korzystać ze słowników, podręczników ani nawet komunikowania z innymi egzaminowanymi (zwykle ich egzaminy dotyczą zupełnie innych tematów). Nad całością czuwa kamera i oko opiekuna Sali egzaminacyjnej.

Zwykle jako Polacy mamy przedłużony czas egzaminu – ponieważ angielski nie jest naszym ojczystym językiem co mimo wszystko ułatwia nam nieco zaliczenie testu. Pytania są całkiem różne. Dotyczą zwykle najnowszej wersji programu i mają różną formę. Niekiedy należy wskazać najlepszą opcję, niekiedy wybrać właściwą niekiedy wykluczyć zły wariant. Niestety często jest tak, że pytania nie są jednoznaczne i mam nieco kłopotu z wyborem właściwej odpowiedzi. Szczególnie dotyczy po pytań typu: Wskaż najlepszą metodę… Zwykle wszystkie wymienione sposoby są słabe i raczej nie wykorzystuję ich w swej pracy.

Jak się przygotować do egzaminu Adobe Certified Expert (ACE)?

Osobiście uważam, że najlepszą formą przygotowania do egzaminu ACE jest samodzielna nauka z programem i pomocą. Po prostu przeglądamy wszystkie narzędzia, palety i polecenia programu i poznajemy ich opcje. Takie teoretyczne podejście pozwoli nam szybko poznać wiele dodatkowych, ukrytych czy też mniej wykorzystywanych funkcji.

Dodatkowo na stronie firmy Adobe znajdziemy przewodnik, który pozwoli nam lepiej poznać zagadnienia poruszane na egzaminie a także podejrzeć kilka przykładowych pytań. Więcej informacji o egzaminach Adobe znajdziemy na stronach:

Przykładowe testy egzaminacyjne dostępne są także na mojej stronie firmowej. Jeśli chcesz sprawdzić się w przykładowym teście skorzystaj z tego łącza:

Paweł Zakrzewski

Adobe Certified Instructor | Adobe Certified Expert