Paweł Zakrzewski - Adobe Certified Instructor

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator to dziś najpopularniejszy program, który pozwala z niezwykłą łatwością i precyzją przygotować ciekawe ilustracje, logotypy, ikony, infografiki, wykresy, wizytówki, papiery firmowe, etykiety, opakowania czy nawet projekty stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

0Studentów bierze udział

  czas: 3 dni24 godziny zajęć praktycznych

  Illustrator należy do rodziny programów wektorowych a zatem jego narzędzia skupiają się na dostarczeniu użytkownikom najlepszych możliwości projektowania, rysowania czy też tworzenia opakowania w oparciu o matematyczną precyzję.

  W trakcie zajęć poznajemy sposoby wykorzystania narzędzi w zakresie tworzenia różnego typu elementów graficznych. Skupiamy się nie tylko na tworzeniu logotypów, ikon, infografik ale tworzymy także ciekawe projekty reklam, etykiety czy nawet opakowania.

  Jeśli tylko masz pomysły, wizje czy wyobrażenia a brakuje Ci znajomości narzędzi – szkolenie Adobe Illustrator to najlepszy wybór by wejść w świat projektowania.

  • Skrótów klawiaturowych i dobrych nawyków do pracy z programem
  • Dostosowania programu i narzędzi do konkretnych zadań
  • Zasad tworzenia obiektów wektorowych
  • Rysowania, konstruowania i edycji ścieżek
  • Tworzenia infografik, piktogramów i logotypów
  • Dobierania kolorystyki obiektów
  • Użycia pędzli oraz symboli do tworzenia wektorowych ilustracji
  • Różnorodnych technik przekształcania i edycji ścieżek i obiektów
  • Pracy z grupą a także edycji elementów grupy
  • Zaawansowanych technik zaznaczania, kopiowania, rozmieszczania obiektów
  • Użycia zdjęć oraz innych grafik bitmapowych
  • Przekształcania zdjęć w grafikę wektorową
  • Tworzenia ikonek oraz elementów graficznych aplikacji mobilnej lub strony WWW
  • Zarządzania wielkością dokumentu
  • Wykorzystania różnorodnych zasobów (pędzle, symbole, próbki, itp.) programu
  • Użycia różnych rodzajów tekstów
  • Zasad edycji tekstów
  • Tworzenia reklam, plakatów oraz banerów internetowych
  • Pracy z formatami Ai, PDF, SVG oraz EPS
  • Zapisu efektów swojej pracy

  Adobe Illustrator – informacje ogólne

  • Porównanie różnych wersji programu
  • Adobe Creative Cloud
  • Preferencje ogólne
  • Narzędzia i palety
  • Podstawowe skróty klawiaturowe

  Poznajemy grafikę wektorową

  • Zalety i wady grafiki wektorowej
  • Grafika wektorowa a zdjęcia
  • Narzędzia do pracy z grafiką wektorową

  Tworzymy nowy dokument

  • Rodzaje dokumentów
  • Definiowanie obszaru roboczego
  • Zarządzanie wielkością obszaru roboczego
  • Tryby koloru

  Rysujemy proste figury wektorowe

  • Podstawowe kształty wektorowe
  • Rysujemy kwadraty, prostokąty, wieloboki i gwiazdy
  • Precyzyjne tworzenie wybranych kształtów
  • Opcje figur i ścieżek

  Zarządzamy wielkością i kolorem obiektów

  • Zaznaczamy i skalujemy ścieżki
  • Obracanie obiektów
  • Dodajemy kolor wypełnienia i obrysu
  • Zarządzamy obrysem i opcje obrysów
  • Dobieramy kolory naszej pracy
  • Poznajemy opcje podglądu dokumentu

  Grupujemy obiekty

  • Zaznaczamy, kopiujemy i grupujemy obiekty
  • Edytujemy elementy grupy

  Poznajemy skuteczne sposoby zaznaczania

  • Poznajemy narzędzia zaznaczania
  • Czarna strzałka, biała strzałka, lasso
  • Opcje narzędzi zaznaczania
  • Poznajemy skuteczne techniki zaznaczania

  Poznajemy sposoby łączenia i dzielenia ścieżek

  • Shape Builder (Generator kształtów)
  • Łączymy obiekty wektorowe
  • Tworzymy ścieżki o nieregularnych kształcie

  Budujemy logotypy i piktogramy

  • Tworzymy logotypy korzystając z narzędzi łączenia i dzielenia ścieżek
  • Budujemy złożone kształty wektorowe na bazie prostych figur geometrycznych
  • Tworzymy piktogramy informacyjne
  • Budujemy ikony programów komputerowych

  Poznajemy narzędzie ołówek

  • Rysowanie kształtów wektorowych
  • Opcje ołówka
  • Rysowanie i wygładzanie ścieżek
  • Łączenie ścieżek

  Używamy pędzle do tworzenia wektorowych ilustracji

  • Rodzaje pędzli
  • Malujemy z użyciem różnych typów pędzla
  • Biblioteki pędzli
  • Tworzenie własnych pędzli
  • Wykorzystujemy pędzle do tworzenia ilustracji

  Poznajemy tajniki transformacji ścieżek

  • Zaawansowane narzędzia skalowania
  • Obracanie i pochylanie ścieżek
  • Inne przekształcenia
  • Powtarzanie podobnych działań

  Tworzymy przejścia i rozmieszczamy obiekty

  • Poznajemy narzędzie Tworzenia przejść – Blend
  • Tworzymy różnorodne przejścia
  • Rozmieszczamy obiekty
  • Poznajemy sposoby rozmieszczania i wyrównywania obiektów

  Praca z kolorem

  • Poznajemy rodzaje kolorów w programie Illustrator
  • Tworzymy i modyfikujemy kolory
  • Biblioteki kolorów
  • Adobe Color

  Wykorzystujemy symbole

  • Używamy symbole
  • Edycja symboli
  • Zarządzanie symbolami
  • Narzędzi pracy z symbolami
  • Tworzymy własne symbole
  • Biblioteki symboli

  Poznajemy maski

  • Dodajemy maski wektorowe
  • Edycja maski oraz jej zawartości

  Poznajemy zasady pracy ze zdjęciami i grafiką bitmapową

  • Importujemy zdjęcia i grafiki bitmapowe
  • Zasady importu, dobieramy rozmiar, rozdzielczość i tryb koloru
  • Zarządzamy elementami bitmapowymi

  Wektoryzujemy zdjęcia

  • Przekształcamy zdjęcia i obrazy w grafikę wektorową
  • Zasady wektoryzacji
  • Wybór ustawień i opcji
  • Wykorzystujemy wektoryzowane pliki w praktycznych przykładach
  • Tworzenie ikonek internetowych

  Wprowadzamy teksty

  • Poznajemy różne rodzaje tekstów
  • Dodajemy teksty
  • Zamieniamy teksty na krzywe

  Edytujemy teksty

  • Parametry typograficzne
  • Zasady edycji tekstu
  • Przelewanie tekstów

  Tworzymy złożone projekty graficzne

  • Budujemy złożone projekty graficzne z użyciem zdjęć, tekstów i grafiki wektorowej
  • Tworzymy plakaty i reklamy
  • Projektujemy ulotki i banery reklamowe

  Poznajemy zasady użycia efektów

  • Poznajemy podstawowe zasady użycia efektów
  • Dodajemy i edytujemy efekty
  • Zarządzanie efektami

  Zapisujemy efekty naszej pracy

  • Poznajemy różne formaty zapisu
  • Tworzenie plików PDF
  • Zapis elementów SVG
  • Przygotowanie plików do pracy z innymi grafikami

   

  Recenzje Kursu

  Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.