Paweł Zakrzewski - Adobe Certified Instructor

Adobe InDesign

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć pracę nad składem różnorodnych dokumentów przeznaczonych do druku, publikacji w Internecie czy na tablecie. W trakcie tych zajęć poznajemy sposoby wygodnej pracy z programem InDesign, zasady tworzenia plakatów, ulotek, broszurek czy folderów. Podczas pracy skupiamy się nie tylko na przygotowaniu publikacji drukowanej, rozmawiamy …

0Studentów bierze udział

  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć pracę nad składem różnorodnych dokumentów przeznaczonych do druku, publikacji w Internecie czy na tablecie. W trakcie tych zajęć poznajemy sposoby wygodnej pracy z programem InDesign, zasady tworzenia plakatów, ulotek, broszurek czy folderów.

  Podczas pracy skupiamy się nie tylko na przygotowaniu publikacji drukowanej, rozmawiamy o metodach tworzenia pracy z myślą o urządzeniach mobilnych czy stronach internetowych. Poznajemy zasady składu tekstów, style akapitowe, znakowe oraz zasady oblewania grafiki tekstem.

  Program zajęć

  Preferencje programu i dokumentu:

  • optymalne ustawienia preferencji programu
  • ustawienia specyficzne dla dokumentu – Document Setup
  • ustawienia przestrzeni barwnej programu – Color Settings

  Obszar roboczy:

  • ustawianie palet
  • praca z narzędziami
  • korzystanie z menu kontekstowego

  Dokument:

  • tworzenie nowego dokumentu
  • zmiana liczby stron dokumentu (dodawanie i usuwanie)
  • tworzenie, edytowanie i wykorzystywanie stron wzorcowych
  • umieszczanie tekstu i grafiki
  • dopasowanie grafiki do ramki
  • dodawanie linii pomocniczych
  • inteligentne linie pomocnicze – Smart Guides
  • opcje podglądu dokumentu

  Ramki:

  • narzędzia selekcji i selekcji zawartości
  • zmiana rozmiarów i kształtów ramek
  • obłamywanie grafiki tekstem

  Praca z wątkami tekstu:

  • automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
  • stosowanie stylów z importowanych plików
  • edytor tekstu

  Zagadnienia typograficzne:

  • stosowanie czcionek
  • zalety czcionek OpenType
  • formatowanie znaków
  • znaki specjalne – paleta Glyphs
  • formatowanie akapitów
  • odstępy przed i po akapicie
  • wyrównanie akapitu
  • inicjały
  • tabulatory
  • ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
  • style znakowe i style akapitowe

  Kolor:

  • dodawanie kolorów do listy próbek
  • nadawanie kolorów obiektom
  • tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
  • kolory dodatkowe
  • ilustracje wektorowe i rastrowe
  • importowanie ilustracji z zewnętrznych programów

  Tabele:

  • importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel)
  • parametry komórki i tabeli
  • formatowanie tabeli

  Tworzenie grafiki wektorowej w InDesignie:

  • rysowanie ścieżek narzędziem piórko i ołówek
  • zmiana wyglądu typowych kształtów
  • umieszczanie tekstu na krzywych
  • parametry wypełnienia i obrysu
  • funkcje logiczne na kształtach – Pathfinder

  Grafika rastrowa w InDesign:

  • rodzaje plików – zalety i wady niektórych formatów
  • modyfikacje wielkości i ich wpływ, na jakość publikacji
  • informacje o umieszczonej grafice – paleta Info
  • jakość podglądu umieszczonych plików
  • ilustracje linkowane i osadzone – paleta Links

  Prace końcowe:

  • zapisywanie pracy i tworzenie kompletu do archiwum
  • sprawdzanie poprawności pliku – Preflight
  • drukowanie dokumentów – parametry ustawień
  • przygotowanie plików postscriptowych
  • eksport do formatu PDF – ustawienia
  • eksport do formatu EPS
  • eksport do formatu SWF

  Recenzje Kursu

  Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.